Onze school staat in een gezellige buurt in Bos- en Lommer. Er zijn aan de school zo’n 45 leerkrachten verbonden. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo zijn er collega’s, die de interne begeleiding voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor creatieve vorming en gymnastiek. De school heeft verder nog een administratrice en een conciërge. Op onze school hanteren wij een continu-rooster, waardoor de leerlingen tussen 8.30 uur en 14.15 uur op school zijn. Op woensdag is dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Vaak zijn er voor  alle leeftijdsgroepen  naschoolse activiteiten, waaronder sport, techniek, kunst, muziek.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij de stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij de directie en administratie. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Kinderen die ingeschreven worden voor de Voorschool doen dit ook gelijk voor de Tijl Uilenspiegelschool.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met negentien groepen plus een gymnastiekzaal, lokalen voor Beeldende vorming en Muziek. Inpandig hebben wij een Ouder Kind  Adviseur en Logopedie. Ook de schooltandarts beschikt tijdens de controle over een zelfstandige werkruimte.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
3 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
3 groepen 8

Buitenschoolse opvang

In het schoolgebouw hebben wij een locatie van Impuls voor Buitenschoolse Opvang (BSO). Dit is van 14.15u tot uiterlijk 18.30u. Voor meer informatie: https://www.impulskinderopvang.nl/locatie/tijl/

Opgeven kan via: https://www.impulskinderopvang.nl/locatie/tijl/bso

Klik hier om de schoolgids te downloaden