Welkom op de Tijl

De Tijl Uilenspiegelschool is een fijne buurtschool in Bos en Lommer. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen. In een omgeving waar je je prettig voelt, gaat het leren veel beter!

Taal, lezen en rekenen vinden wij belangrijk, maar ook gym, beeldende vorming, muziek en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen horen bij de basisvorming op onze school. Bent u nieuwsgierig hoe wij dit op de Tijl Uilenspiegelschool vormgeven?

Op onze website kunt u al veel informatie vinden, maar u bent ook van harte welkom op onze informatiebijeenkomsten, dan kunt u meteen een kijkje nemen in onze school.

Woensdag 20 april 9.00-10.00 uur
Donderdag 21 april 9.00-10.00 uur

Wilt u naar een van de informatiebijeenkomst? U bent van harte welkom. Graag vooraf even mailen naar info@tijluil.nl of bellen naar 020–6843954.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij Stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij de directie en administratie. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Voor meer informatie over de Voorschool. Klik hier.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met negentien groepen plus een gymnastiekzaal, lokalen voor Beeldende vorming en Muziek. Inpandig hebben wij een Ouder Kind  Adviseur en Logopedie. Ook de schooltandarts beschikt tijdens de controle over een zelfstandige werkruimte.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
2 groepen 8

Buitenschoolse opvang

In het schoolgebouw hebben wij een locatie van Impuls voor Buitenschoolse Opvang (BSO). Dit is van 14.15u tot uiterlijk 18.30u. Voor meer informatie en voor inschrijving, klik hier.

[/vc_row]