Met grote dank aan bedrijfsleider Marcel en zijn team van de Deen supermarkt in Bergen hebben zo’n 800 leerlingen van drie basisscholen tien pakjes klei gekregen. Ook de 380 kinderen van onze Tijl Uilenspiegelschool in Amsterdam zijn er heel blij mee. Dat maakte het op te halen lespakket nog leuker! #Tijl Uilenspiegelschool # Deen supermarkten

Sluis Garden en Seed Valley hebben er voor gezorgd dat de 380 leerlingen van de Tijl Uilenspiegelschool in Amsterdam een zakje tuinkerszaad kregen. Dat vonden ze donderdag 9 april bij het lespakket dat ze kwamen ophalen. Met een aardappel en de tuinkerszaadjes gaan ze een Aardappelvriendje maken. We zijn benieuwd naar de resultaten. Dank jullie wel Sluis Garden en Seed Valley voor deze groene gift! #Tijl Uilenspiegelschool #Seed valley #Sluis Garden

De lespakketten van de leerlingen van de Tijl Uilenspiegelschool waren donderdag 9 april wel erg aantrekkelijk om op te halen. Naast de lesboeken en werkschriften hebben de kinderen ook allerlei leer-, speel- en ander materiaal ontvangen. Dat was een grote verrassing! #Tijl Uilenspiegelschool

 

Onze school staat in een gezellige buurt in Bos- en Lommer. Er zijn aan de school zo’n 45 leerkrachten verbonden. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo zijn er collega’s, die de interne begeleiding voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor creatieve vorming en gymnastiek. De school heeft verder nog een administratrice en een conciërge. Op onze school hanteren wij een continu-rooster, waardoor de leerlingen tussen 8.30 uur en 14.15 uur op school zijn. Op woensdag is dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Vaak zijn er voor  alle leeftijdsgroepen  naschoolse activiteiten, waaronder sport, techniek, kunst, muziek.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij de stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij de directie en administratie. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Kinderen die ingeschreven worden voor de Voorschool doen dit ook gelijk voor de Tijl Uilenspiegelschool.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met negentien groepen plus een gymnastiekzaal, lokalen voor Beeldende vorming en Muziek. Inpandig hebben wij een Ouder Kind  Adviseur en Logepedie. Ook de schooltandarts beschikt tijdens de controle over een zelfstandige werkruimte.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

5 groepen 1/2
3 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
3 groepen 8

NASCHOOLSE OPVANG en VOORSCHOOLSE OPVANG

In het schoolgebouw hebben wij sinds de meivakantie 2018 ook de Naschoolse  opvang  een plek kunnen geven ( van 14.15 uur tot 18.30 uur) door nauwe samenwerking met stichting Impuls. Zij kunnen bij voldoende belangstelling ook zorg gaan dragen voor voorschoolse opvang van  07.30 uur tot  08.30 uur.

Laatste nieuwsbrieven