Welkom op onze vernieuwde website! Omdat de site nog in de opstartfase verkeert kunnen onderdelen nog niet werkzaam zijn. Onze excuses hiervoor.

Heeft u tips ter verbetering of mist u belangrijke informatie, dan horen wij dit graag van u. (info@tijluil.nl).

 Omdat wij persoonlijk contact erg belangrijk vinden, hebben wij nog geen algemene inloopavonden gepland. U kunt altijd contact met de school opnemen ( tel of per mail)  om een afspraak te maken voor een kennismaking en/of rondleiding. We zijn altijd bereid om u en uw kind te ontvangen.

U bent van harte welkom.

Op 18 november 2015 werd de school feestelijk geopend.
’s Morgens was er een kinderfeest en ’s middags een feestje voor ouders, buurtgenoten en genodigden.
Een link naar een filmpje met een impressie van onze school, met daarin een stukje van de opening verwerkt, vindt u hier:

Onze school staat in een gezellige buurt in Bos- en Lommer.20161207_103553s
Er zijn aan de school zo’n 45 leerkrachten verbonden. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo zijn er collega’s, die de interne begeleiding voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor creatieve vorming en gymnastiek. De school heeft verder nog een administratrice en een conciërge. Op onze school hanteren wij een continu-rooster, waardoor de leerlingen tussen 8.30 uur en 14.00 uur op school zijn. Op woensdag is dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Vaak zijn er voor  alle leeftijdsgroepen  naschoolse activiteiten, waaronder sport, techniek, kunst, muziek.

Voorschool

De Tijl Uilenspigezellig lerenegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij de stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij de directie en administratie. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Kinderen die ingeschreven worden voor de Voorschool doen dit ook gelijk voor de Tijl Uilenspiegelschool.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met achttien groepen plus een gymnastiekzaal, lokalen voor Beeldende vorming en Muziek. Inpandig hebben wij een Ouder Kind  Adviseur en Logepedie. Ook de schooltandarts beschikt tijdens de controle over een zelfstandige werkruimte.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

5 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
3 groepen 6
2 groepen 7
2 groepen 8

NASCHOOLSE OPVANG en VOORSCHOOLSE OPVANG

In het schoolgebouw hebben wij ook de naschoolse opvang  een plekparvaneh kunnen geven ( van 14.00 uur tot 18.30 uur) door nauwe samenwerking met stichting Parvaneh. Zij kunen bij voldoende belangstelling ook zorgdragen voor voorschoolse opvang van  07.30 uur tot  08.30 uur.

Laatste nieuws

Laatste nieuwsbrieven

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwtjes en informatie in de nieuwsbrief.