OP DIT MOMENT IS OOK ONZE SCHOOL VANWEGE DE LANDELIJKE CORONA VIRUS MAATREGELEN GESLOTEN EN ZIJN WIJ NIET ALTIJD BEREIKBAAR OP SCHOOL. HEEFT U VRAGEN DAN KUNT U MAILEN NAAR: INFO@TIJLUIL.NL

OUDERS KUNNEN OOK VIA ONS INTERNE COMMUNICATIEMIDDEL “KLASBORD” CONTACT MET DE LEERKRACHT(en) VAN HUN KIND(eren)  MAKEN.

Onze school staat in een gezellige buurt in Bos- en Lommer. Er zijn aan de school zo’n 45 leerkrachten verbonden. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo zijn er collega’s, die de interne begeleiding voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor creatieve vorming en gymnastiek. De school heeft verder nog een administratrice en een conciërge. Op onze school hanteren wij een continu-rooster, waardoor de leerlingen tussen 8.30 uur en 14.15 uur op school zijn. Op woensdag is dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Vaak zijn er voor  alle leeftijdsgroepen  naschoolse activiteiten, waaronder sport, techniek, kunst, muziek.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij de stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij de directie en administratie. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.
Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Kinderen die ingeschreven worden voor de Voorschool doen dit ook gelijk voor de Tijl Uilenspiegelschool.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met negentien groepen plus een gymnastiekzaal, lokalen voor Beeldende vorming en Muziek. Inpandig hebben wij een Ouder Kind  Adviseur en Logepedie. Ook de schooltandarts beschikt tijdens de controle over een zelfstandige werkruimte.

De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

5 groepen 1/2
3 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
3 groepen 8

NASCHOOLSE OPVANG en VOORSCHOOLSE OPVANG

In het schoolgebouw hebben wij sinds de meivakantie 2018 ook de Naschoolse  opvang  een plek kunnen geven ( van 14.15 uur tot 18.30 uur) door nauwe samenwerking met stichting Impuls. Zij kunnen bij voldoende belangstelling ook zorg gaan dragen voor voorschoolse opvang van  07.30 uur tot  08.30 uur.

Laatste nieuwsbrieven