Resultaten

De laatste jaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen van Voortgezet Onderwijs uitgestroomd:

 

2016 2015 2014 2013
Kopklas 1.8%
Praktijkonderwijs 2 % 1.8% 3% 2,3%
VMBO basisberoepsgericht

              + leerweg ondersteunend

14.3% 0.0% 15.4% 4,5%
VMBO basis- /kaderberoepsgricht

              + leerweg ondersteunend

4 % 5.3% 4.6% 9,1%
VMBO kaderberoepsgericht

              + leerweg ondersteunend

6.2% 1.8% 1.5% 4,5%
VMBO basisberoepsgricht 0.0% 1.5% 4,5%
VMBO theoretisch + leerweg ondersteunend 2.% 5.2%
VMBO basis- /kaderberoepsgricht 4% 3.5% 3.1% 6,8%
VMBO kaderberoepsgericht 12.2% 7.0% 3.1% 4,5%
VMBO gemengd 0.0% 6.2% 4,5%
VMBO theoretisch 2% 22.8% 20% 4,5%
 VMBO theoretisch/HAVO 14.3% 17.5% 7.7% 15,9%
HAVO 6.2% 10.5% 10.8% 9,1%
HAVO/VWO 10.3% 8.8% 13.8% 15,9%
VWO 22.5% 14.0% 9.2% 13,6%

Alle leerlingen doen mee aan de Cito eindtoets. De getallen moet u als volgt lezen:
Het eerste getal is de gemiddelde landelijke score van alle leerlingen van groep 8. Het tweede getal is de score van alle leerlingen van groep 8 van de Tijl Uilenspiegelschool.

De uitslagen van de Cito-eindtoets in groep 8 worden gemeld aan de inspectie en aan het schoolbestuur en vervolgens wordt de behaalde schoolscore op de website van de school geplaatst en zijn deze ook in te zien via www.scholenopdekaart.nl. In dit overzicht worden de gemiddelde Citoscores van de school gepubliceerd op basis van de resultaten van leerlingen die in een vergelijkbare schoolgroep zitten als onze school.

 

De Citoscores van Tijl Uilenspiegel in de afgelopen jaren:

 

CITO-toets Gemiddelde schoolscore   met correctie scholengroep Landelijk gemiddelde

met correctie scholengroep

2016 538.2 534.6
2015 539.6 534.9
2014 536.9 534.6
2013 539,6 534,8
2012 536,8 535,3