Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2017-2018 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2017 Vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie Maandag 25 december 2017 Vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie Maandag 26 februari 2018 Vrijdag 2 maart 2018
Paasvakantie Vrijdag 30 maart 2018 Maandag 2 april 2018
Meivakantie Vrijdag 27 april 2018 Vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie Vrijdag 21 juli 2018 !  Vrijdag 31 augustus 2018

 

Extra Vrije Dagen

Studiedagen schoolteam:

– Dinsdag 7 november 2017

– Maandag 5 maart 2018

– Maandag 25 juni én dinsdag 26 juni 2018

Op studiedagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk!!

Sportdag

Datum volgt.