Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2019-2020 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2019 Vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie Maandag 23 december 2019* Vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari 2020 Vrijdag 21 februari 2020
Pasen Vrijdag 10 april 2020 Maandag 13 april 2020
Meivakantie Maandag 27 april 2020 Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart Donderdag 21 mei 2020 Vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie Vrijdag 3 juli 2020 Vrijdag 14 augustus 2020

*De kinderen zijn vrijdag 20 december 2019 vanaf 12:00u vrij.

Studiedagen schoolteam

Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk:

Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Maandag 8 juni en dinsdag 9 juni 2020.
Er kunnen nog enkele studiedagen worden toegevoegd. Deze worden z.s.m. mogelijk gemaakt.

Extra vrije dagen

Studiedagen schoolteam volgen zo snel mogelijk.

Sportdag

Datum volgt.