Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2021-2022 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 18 oktober 2021 Vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie Vrijdag 24 december 2021 Vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari 2022 Vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag & Pasen Vrijdag 15 april 2022 Maandag 18 april 2022
Meivakantie Maandag 25 april 2022 Vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 Vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Vrijdag 15 juli 2022 Vrijdag 26 augustus 2022

*De kinderen zijn vrijdag 3 december vanaf 12.30u vrij.

Studiedagen schoolteam

Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk:

Woensdag 22 september 2021
Dinsdag 2 november 2021
Dinsdag 15 februari 2022
Donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2022.
Er kunnen nog enkele studiedagen worden toegevoegd. Deze worden z.s.m. mogelijk gemaakt.

Extra vrije dagen

Studiedagen schoolteam volgen zo snel mogelijk.

Sportdag

Datum volgt.