Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2018-2019 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 22 oktober 2018 Vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 Vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie Maandag 18 februari 2019 Vrijdag 22 februari 2019
Pasen en meivakantie Vrijdag 19 april 2019 Vrijdag 3 mei 2019
Pinksteren Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie Vrijdag 12 juli 2019 vrijdag 23 augustus 2019

 

Extra vrije dagen

Studiedagen schoolteam volgen zo snel mogelijk.

Sportdag

Datum volgt.