Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.00 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2016-2017 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 17 oktober 2016 Vrijdag 21 oktober 2016
Kerstvakantie Maandag 26 december 2016 Vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie Maandag 20 februari 2017 Vrijdag 24 februari 2017
Paasvakantie Vrijdag 14 april 2017 Maandag 17 april 2017
Koningsdag Valt in meivakantie
Meivakantie Maandag 24 april 2017 Vrijdag 28 april 2017
Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaartsvakantie Donderdag 25 mei 2017 Vrijdag 26 mei 2017
Pinksteren Maandag 5 juni 2017
Zomervakantie Maandag 24 juli 2017 Vrijdag 1 september

 

Extra Vrije Dagen

Studiedagen schoolteam:

– Vrijdag 14 oktober studiedag personeel Vreedzame school

– Maandag 9 januari studiedag personeel Vreedzame school

– Dinsdag 14 maart 2017 AWBR-personeel studiedag

Op studiedagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk!!

Sportdag

Vrijdag 2 september