Lestijd/ Vakanties

Schooltijden

Peuter ( Voorschool) groepen
De peuters gaan 2 of 4 dagdelen naar school. Deze zijn verdeeld over de volgende dagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Stichting Impuls

 

Groep 1 t/m 8 (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.15 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur

Schoolvakanties 

2020-2021 Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie Maandag 12 oktober 2020 Vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie Maandag 21 december 2020* Vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 Vrijdag 26 februari 2021
Pasen Vrijdag 2 april 2021 Maandag 5 april 2021
Meivakantie Maandag 3 mei 2021 Vrijdag 14 mei 2021
Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021
Pinksteren Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Vrijdag 9 juli 2021 Vrijdag 20 augustus 2021

 

*De kinderen zijn vrijdag 18 december 2020 vanaf 12:00u vrij.

Studiedagen schoolteam

Op deze dagen zijn de kinderen vrij en is er geen opvang mogelijk:

Dinsdag 8 september 2020
Donderdag 8 oktober 2020
Woensdag 9 december 2020
Maandag 15 februari 2021
Maandag 21 en dinsdag 22 juni 2021.
Er kunnen nog enkele studiedagen worden toegevoegd. Deze worden z.s.m. mogelijk gemaakt.

Extra vrije dagen

Studiedagen schoolteam volgen zo snel mogelijk.

Sportdag

Datum volgt.