Tussenschoolse opvang:
Op onze school hanteren wij het continurooster. Dit betekent dat alle kinderen de pauze tussen de middag ( rondom 12.00 uur) op school doorbrengen en de van huis meegenomen lunch op school nuttigen. Tijdens het buitenspelen, volgens een rooster, is er toezicht van de leerkrachten en van organisatie Brood & spelen.  Er zijn voor de ouder/verzorgers géén bijkomende kosten voor de tussenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang:
Na schooltijd kunnen de kinderen gebruikmaken van de Buitenschoolse Opvang, georganiseerd door Stichting Impuls.
In ons eigen schoolgebouw hebben wij BSO Tijl Uilenspiegel.
Voor meer informatie, klik hier.