Diversen

Schooltandarts

Twee keer per jaar komt de tandarts van de Jeugdtandverzorging Amsterdam op school. U kunt uw kind inschrijven op de website van Jeugdtandverzorging Amsterdam of met behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld. De gebitscontroles en de eventuele behandelingen worden dan op school gedaan.
Na de basisschoolperiode komt uw kind naar één van onze vaste praktijklocaties, totdat hij of zij 18 jaar is.

Praktische informatie:
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Contact: 020 6166332 (ook voor spoed)
info@jtv-amsterdam.nl
www.jtv-amsterdam.nl

Noord: Markengouw 245D
Oost: Stephensonstraat 35
West: Derkinderenstraat 53
West-Osdorp: Tussen Meer 8

Verjaardagen en Trakteren

Aangezien wij er naar streven het snoepen binnen school zoveel mogelijk te beperken, vragen wij de ouders om bij de verjaardag van een kind iets anders uit te delen dan snoep. Ook geven wij via de nieuwsbrieven regelmatig voorbeelden en ideeën over gezonde, leuke of lekkere traktaties. Wilt u toch snoep laten uitdelen, dan vragen wij u de traktaties niet te groot maken en behouden wij ons het recht om de kinderen het snoep mee naar huis te laten nemen om het daar op te eten.

Schoolfotograaf

Eén keer in het jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt vrijblijvend klassenfoto’s en portretten van de leerlingen. Ook is het mogelijk om met een aantal familieleden op de foto te gaan.

Schoolveiligheid

Schoolregels:

Op school gelden de volgende regels:

 1. Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen.
 2. Niet vechten, pesten en schelden, maar naar elkaar luisteren en samenwerken.
 3. Rustig lopen in alle gangen, dus niet rennen in school.
 4. De lessen beginnen in alle klassen precies op tijd. Dus iedereen is om half negen in de klas aanwezig.
 5. De schooldeuren gaan vijftien minuten voor de aanvang van de lessen open
 6. Tijdens schooltijd wordt niet gesnoept (behalve bij verjaardagen), dus geen kauwgom en geen zonnepitten, enz. in school. Als er drinken van huis wordt meegenomen, dan graag in een afgesloten beker, met de naam van het kind er op.
 7. Niet meer dan één kind tegelijk naar het toilet. Na toiletbezoek handen wassen.
 8. Op het schoolplein mag niet gefietst worden.
 9. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van persoonlijke kleding en/of voorwerpen.

Geef dus geen kostbare zaken (zoals geld, gouden sieraden, horloges, mobiele telefoons, en dergelijke) naar school. Bij vermissing van deze voorwerpen kan de school niet aansprakelijk gesteld worden. kinderen die toch waardevolle eigendommen meenemen naar school, doen dit onder verantwoordelijkheid van de ouders.

 1. De ouders zijn verantwoordelijk voor het op tijd ophalen van hun kind. Als een kind regelmatig langer dan een uur moet wachten, dan behoudt de school zich het recht voor, maatregelen te nemen.
 2. Wapens, ook als ze van plastic zijn, zijn in school verboden. Als kinderen op school komen met mesjes of ander (plastic) wapentuig wordt dit afgenomen en bij de politie ingeleverd.
 3. De leerlingen mogen onder schooltijd geen mobiele telefoons aan hebben. In geval van nood kunnen wij hierop een uitzondering maken, mits dit vooraf met de leerkracht of de directie is besproken. In geval van overtreding kan de mobiele telefoon voor bepaalde tijd worden ingenomen. De ouders worden hiervan dan op de hoogte gesteld.
 4. Kinderen die gewoonlijk door de ouders opgehaald worden alleen aan een van de ouders meegegeven, tenzij de ouders aan de leerkracht hebben doorgegeven dat ze door een andere, met naam genoemde, persoon worden opgehaald. Kinderen worden door ons nooit aan vreemden meegegeven.
 5. Binnen de school is het niet toegestaan om een huisdier de school in te nemen, ook niet eventjes. Dit omdat er kinderen zijn die bang of allergisch zijn.
 6. Binnen het schoolgebouw én op de speelpleinen geldt een rookverbod voor iedereen.

Pestprotocol:
Wij werken op school met een pestprotocol. Dit is opgesteld volgens het Amsterdamse model en ligt voor belangstellenden ter inzage op school.

Veiligheid:
In de breedste zin van het woord letten wij op het welbevinden van zowel de leerlingen, de leerkrachten als de ouders.
De school beschikt over opgeleide BHV-ers (BedrijfsHulpVerleners). De namen worden vermeld in de bijlage.
De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in school;
 • het twee maal per jaar houden van een ontruimingsoefening.

In de klaslokalen zijn calamiteiteninstructies opgehangen. Er zijn brandblusmiddelen aanwezig die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn. De brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd. Het schoolgebouw is voorzien van noodverlichting bij onverwachte stroomuitval en zijn de nooduitgangen en vluchtwegen aangeduid met internationale pictogrammen.

Incidenten:
Indien er in of om de school incidenten plaatsvinden, worden deze door ons geregistreerd voor het dossier en wordt daarna het voorval geëvalueerd.