Schooltuinen

Schooltuinen

Groepen 6 (doorlopend in groep 7) en 7

    • 3 inleidende lessen

januari – maart

    • tuinlessen

van april t/m oktober wekelijks een tuinles