Activiteiten

Activiteiten

De Tijl Uilenspiegelschool organiseert voor de kinderen een aantal speciale activiteiten, die aansluiten bij het programma van het desbetreffende leerjaar. Voor de peuters en de groepen 1/2 zijn de activiteiten gekoppeld aan de thema’s van Piramide. De activiteiten kunnen zowel cultureel als educatief gericht zijn.

De activiteiten zijn zeer divers en bestemd voor verschillende groepen. Hieronder staan een aantal genoemd.

 • Alle groepen brengen eenmaal per jaar een bezoek aan Artis
 • Indien mogelijk wordt in de lagere groepen een bezoek gebracht aan een (kinder)boerderij
 • Zwemles
 • Schooltuinen
 • Bezoek Podium Mozaïek of de Krakeling
 • Project van het Concertgebouw
 • Museumbezoek
 • Bibliotheekbezoek
 • Kunstschooldag
 • Bliksemstage
 • Activiteiten georganiseerd door Schoolbuurtwerk
 • De groepen 1 t/m 6 en 8 gaan elk jaar een dag op schoolreisje, de groepen 7 gaan drie dagen op kamp. De schoolreisjes moeten apart worden betaald. Deze schoolreisjes zijn een verplichte schoolactiviteit waar de kinderen gedurende het schooljaar voor kunnen sparen. Bij financiële vragen of problemen kunnen de ouders altijd contact opnemen met de leerkracht zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Verder bekijken wij het aanbod aan activiteiten dat gedurende het schooljaar binnenkomt en kiezen daar de interessantste uit om aan mee te doen.

N.B. De toegang voor Artis wordt door de ouders betaald. Dit is een sterk gereduceerd bedrag, omdat de school een schoolabonnement heeft. De vervoerskosten worden uit het ouderfonds betaald.