Onze visie

Het schoolbestuur

Onze school valt onder een schoolbestuur. Ons schoolbestuur is: Amsterdam West Binnen de Ring, afgekort AWBR.
Op de website van ons bestuur vindt u allerlei info met betrekking tot het onderwijs op de scholen binnen dit bestuur, maar ook hun visie hoe het onderwijs er in de (nabije) toekomst dient uit te zien. Klik hier voor meer informatie.

De Tijl Uilenspiegelschool

De Tijl Uilenspiegelschool is een verbindende buurtschool voor alle kinderen in Bos en Lommer. Hier wordt het fundament gelegd voor de zelfbewuste, sociale en communicatieve individuen waartoe onze leerlingen zullen uitgroeien. 

 Onze school werkt vanuit de gedachte dat de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen goed op gang komt, als zij zich veilig, gewaardeerd en uitgedaagd voelen en graag naar school gaan. Wij werken intensief met het programma de Vreedzame School, met structurele aandacht voor sociale bedrevenheid en wereldburgerschap. 

Op de Tijl Uilenspiegelschool werken we, waar mogelijk, in kleine klassen gestructureerd aan een stevige cognitieve basis, die leerlingen goed voorbereidt op hun toekomst. Bijzondere aandacht gaat uit naar taalontwikkeling. Taal verbindt én is de toegangspoort naar kennis en nieuwe contacten in onze multiculturele samenleving. In dit kader staat culturele vorming van onze leerlingen hoog in het vaandel.  

De leerkrachten zijn de steunpilaren van de school en spelen een cruciale rol in het stimuleren en enthousiasmeren van de leerlingen. Naast de groepsleerkrachten, hebben wij specialisten en vakleerkrachten voor muziek, gym en beeldende vorming. We vinden het belangrijk om vanuit de mogelijkheden van het kind te werken en daar onze houding en het onderwijs op af te stemmen. 

In de sociale ontwikkeling van een leerling streven we naar het bevorderen van de drie-eenheid zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en empathie. Plezier, doorzettingsvermogen en samenwerken zijn eveneens belangrijke waarden op de Tijl Uilenspiegelschool. Dat geldt uiteraard voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en de leerkrachten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de fijne sfeer op school. 

Samen komen we verder