Geschiedenis

 

Op de plek waar de school nu staat, stond vroeger een ander gebouw. In dat gebouw was vanaf 1940 de Ten Kateschool voor lager onderwijs gevestigd. De naam is later gewijzigd in Tijl Uilenspiegelschool.

Tijl Uilenspiegel is een figuur uit een boek dat in 1861 werd geschreven. Het verhaal speelt zich af in de Middeleeuwen en de hoofdfiguren, Tijl Uilenspiegel en zijn maatje Lamme Goedzak, houden de lezers een spiegel voor over allerlei maatschappelijke misstanden. De school is genoemd naar Tijl Uilenspiegel, omdat het gebouw in de Tijl Uilenspiegelstraat staat. In augustus 1978 betrok de school een nieuw gebouw, waarin ook de kleuterschool ‘De Vuurvlinder’ werd gehuisvest. Vrij vlug daarna droegen beide scholen de naam Tijl Uilenspiegel en vanaf de invoering van de wet op het basisonderwijs is de volledige naam van de school: Tijl Uilenspiegel school, openbare school voor basisonderwijs.

Omdat de school groeide werd er, in afwachting van nieuwbouw, tijdelijke huisvesting geplaatst op het schoolplein. Helaas bleek tijdelijke huisvesting een periode van meerdere jaren te betekenen. Maar in 2014 was het eindelijk dan zover en werd er, na vele jaren van overleg en plannen maken, dan eindelijk begonnen met vernieuwbouw van onze school. In mei 2015 konden wij al onze intrek nemen in een groot gedeelte van de verbouwde school en in augustus 2015 werd ons nieuwe schoolgebouw door leerlingen, ouders en schoolteam feestelijk volledig in gebruik genomen.