Over ons

Onze school staat in een gezellige buurt in Bos- en Lommer.
Er zijn aan de school zo’n 45 leerkrachten verbonden. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo zijn er collega’s, die de interne begeleiding voor hun rekening nemen. Verder zijn er een aantal collega’s die de individuele leerlingzorg  binnen en buiten de groep uitvoeren. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor creatieve vorming en gymnastiek en worden er voor de muzieklessen externe leerkrachten ingehuurd. De school heeft verder nog een administratrice en een conciërge.  Wij hanteren een continu-rooster, waardoor de leerlingen tussen 8.30 uur en 14.00 uur op school zijn. Op woensdag is dat tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Voor alle leeftijdsgroepen zijn er naschoolse activiteiten, waaronder sport, techniek, kunst, muziek.

Voorschool

De Tijl Uilenspiegelschool heeft een voorschool. Op dit moment zijn er vier peutergroepen, van 2 ½ – 4 jaar. De peutergroepen worden geleid door leidsters, in dienst bij de stichting Impuls. Deze stichting heeft het beheer over de peutergroepen. Leerlingen voor de peutergroepen kunnen vanaf 1 jaar ingeschreven worden bij Joke Bos. Deze ingeschreven leerlingen worden doorgegeven aan Impuls, waar de kinderen op de wachtlijst worden geplaatst.

Vanaf het moment dat de kinderen 2 ½ jaar zijn, kunnen zij geplaatst worden in de peutergroep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding bij Impuls. De school heeft daar geen invloed op.
Kinderen die ingeschreven worden voor de Voorschool doen dit ook gelijk voor de Tijl Uilenspiegelschool.

Schoolgrootte

De school bestaat uit één gebouw met achttien groepen plus een gymnastiekzaal en speellokaal . De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:

4 groepen 1/2
2 groepen 3
2 groepen 4
2 groepen 5
2 groepen 6
2 groepen 7
2 groepen 8

voorschool1